Manual - Metodes de correcció


Mentre escriviu, MaxiGramar revisa automàticament el document i subratlla els possibles errors ortogràfics i gramaticals. Per utilitzar aquesta opció, heu de tenir seleccionada l'opció de "Corrector predeterminat de Word".
Quan acabeu de crear un document, podeu fer que MaxiGramar busqui els errors ortogràfics i gramaticals a tot el document. Per fer-ho, disposeu de dues opcions:
MOLT IMPORTANT: Seleccioneu "Corrector predeterminat" abans d'iniciar el document, per evitar que es barregin les marques de correcció de Word i MaxiGramar.
Revisió mitjançant la finestra de MaxiGramar
Prement el botó s'obre la finestra del corrector. La correcció s'iniciarà a la posició del cursor. Quan es trobi un possible error, es mostrarà a la finestra, i també les possibles alternatives. Podeu corregir-lo i continuar amb la revisió, o bé ometre’l.
Revisió sobre el document
Prement el botó s'inicia la correcció del document i se subratllen els possibles errors ortogràfics i gramaticals. Podeu seleccionar, mitjançant les opcions de MaxiGramar, iniciar la correcció desde l’inici del document o desde la posició del cursor.

Per corregir un error, premeu el botó dret del ratolí sobre l'error i veureu el menú contextual, amb el tipus d'error detectat i les possibles solucions; a continuació, seleccioneu la correcció corresponent. Pel que fa als errors gramaticals, MaxiGramar no us podrà oferir alternatives en tots els casos.

Revisió de les diferències accentuals
Prement el botó "Diferències accentuals" s'inicia la verificació del document i se subratllen les diferències accentuals en color blau.
Podeu seleccionar, mitjançant les opcions de MaxiGramar, iniciar la verificació desde l’inici del document o desde la posició del cursor.
Per a veure els mots premeu el botó dret del ratolí sobre el mot subratllat i veureu el menú contextual, els mots estaran acompanyats de la categoria gènere i nombre, a continuació podreu canviar-lo seleccionant un dels mots.
All Rights Reserved | MAXI GRAMAR SL garanteix, a través del que disposen les "Condicions d'ús", el ple compliment de la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris que resultés d'aplicació. Protegint els seus legítims interessos des de l'inici fins a la finalització del procés de contractació dels productes, serveis, continguts i / o eines subministrats a través del web.
-->