Manual - Finestra del corrector
Missatge d'error
Finestra on apareixen els missatges d'error, que donen informació sobre l'error comès.

Alternativa
Llista on es mostren les alternatives a l'error detectat, en color verd per als errors gramaticals i vermell per als ortogràfics.

Mot a cercar
Finestra on podeu escriure el mot que voleu cercar al diccionari. La recerca es fa en prémer el botó Cerca.
Inicia/Atura
Inicia la correcció del paràgraf a l'editor. Aquesta correcció continua fins al final del document, llevat que premeu el botó "Atura".
Atura deté la correcció en el punt on s'ha premut el botó.

Omet
Omet l'error detectat i continua la correcció.
Omet totes
Omet l'error detectat i continua la correcció ometent l'error durant la resta de la correcció.

Canvia
Canvia l'error detectat, marcat a la finestra de l'editor, per l'alternativa seleccionada a la llista d'"Alternativa".
Canvia totes
Canvia l'error detectat, marcat a la finestra de l'editor, per l'alternativa seleccionada a la llista d'"Alternativa", durant la resta de la correcció.

Autocorrecció
Canvia l'error detectat, marcat a la finestra de l'editor, per l'alternativa seleccionada a la llista d'"Alternativa", i incorpora l'error i l'alternativa a la llista d'autocorrecció.

Afegeix
Accés a la finestra que permet afegir termes al diccionari personal.

Envia incidència
Envia la incidència lingüística al nostre departament de llengua per al seu anàlisis i solució si cal.
All Rights Reserved | MAXI GRAMAR SL garanteix, a través del que disposen les "Condicions d'ús", el ple compliment de la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris que resultés d'aplicació. Protegint els seus legítims interessos des de l'inici fins a la finalització del procés de contractació dels productes, serveis, continguts i / o eines subministrats a través del web.
-->