Manual - Configuració

Català com a idioma predeterminat de Word. Habilita el funcionament de MaxiGramar dins de Word. Un cop seleccionada aquesta opció, s’inhabiliten les opcions d'ortografia i gramàtica de Word, i es tornen a habilitar un cop desmarcada l'opció dins de MaxiGramar.

Tipus de correcció
• Formal. La correcció fa servir les formes normatives.
• Col·loquial. La correcció admet fer servir les combinacions informals.

Corregeix el document
• En obrir un document, corregeix-lo. Determina si el corrector ha de corregir el text d'un document escrit prèviament, en obrir-lo.
• Tot el document / Posició del cursor. Indica el punt on s’ha d'iniciar la correcció quan es prem el botó o l’opció de menú Corregeix el document.

Correcció
• Revisa la gramàtica. Activa la revisió gramatical del text.
• Revisa la puntuació i les claus. Activa la revisió dels errors de puntuació i de claus en un text.
• Suggereix sempre. Activa l'aparició dels suggeriments a la finestra d'"Alternativa".
• Canvia amb autocorrecció. Activa l'autocorrecció del text basada en la llista d'elements d'"Autocorrecció".
• Canvia amb correcció automàtica. Activa la correcció automàtica del text, canviant-se de forma automàtica els errors d'accentuació, v/b, c/ç etc.

Omet
• Omet termes en MAJÚSCULES. Omet les paraules escrites amb totes les lletres majúscules.
• Omet termes amb la primera lletra en Majúscula. Omet les paraules escrites amb la primera lletra en majúscula.
• Omet paraules amb nombres. Omet les paraules que contenen algun nombre.
• Omet adreces d'Internet. Omet les adreces d'Internet.
• Omet els termes escrits en cursiva.

All Rights Reserved | MAXI GRAMAR SL garanteix, a través del que disposen les "Condicions d'ús", el ple compliment de la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris que resultés d'aplicació. Protegint els seus legítims interessos des de l'inici fins a la finalització del procés de contractació dels productes, serveis, continguts i / o eines subministrats a través del web.
-->