Manual - Descripció de la pestanya

Ortografia i gramàtica. Corregeix mitjançant la finestra del corrector. La correcció s'iniciarà a la posició del cursor. Quan es trobi un possible error, es mostrarà a la finestra, i també les possibles alternatives. Podeu corregir-lo i continuar amb la revisió, o bé ometre’l.
Corregeix el document. S'inicia la correcció del document i se subratllen els possibles errors ortogràfics i gramaticals. Podeu seleccionar, mitjançant les opcions de MaxiGramar, iniciar la correcció des de l’inici del document o des de la posició del cursor.
Per a corregir un error, premeu el botó dret del ratolí sobre l'error i veureu el menú contextual, amb el tipus d'error detectat i les possibles solucions; a continuació, seleccioneu la correcció corresponent. Pel que fa als errors gramaticals, MaxiGramar no us podrà oferir alternatives en tots els casos.
Treu les marques. S’eliminen les marques de subratllada del document ja siguin de correcció o bé de diferències accentuals.
Diferències accentuals. Se subratllen els mots, que es diferencien en un accent, en blau. Podeu seleccionar, mitjançant les opcions de MaxiGramar, iniciar la verificació des de l’inici del document o des de la posició del cursor. .
Sinònims. Mostra la llista dels sinònims disponibles per al terme seleccionat al document.
DIEC. Permet consultar, el mot seleccionat en el document, a la pàgina web de l'Institut d'Estudis Catalans.
Canvis. Resum dels canvis realitzats en el procés de correcció.
Autocorrecció. Llista d'elements que es corregiran de forma automàtica al text.
La correcció automàtica es fa sempre que s’hagi seleccionat l'opció "Canvia text amb autocorrecció".
Els elements s'incorporen a aquesta llista, de forma automàtica, mitjançant el botó "Autocorrecció".
Podeu incorporar elements a la llista mitjançant aquesta finestra, escrivint els elements corresponents a les finestres "Canvia / Per" i prement el botó "Afegeix". També podeu esborrar l'element seleccionat prement el botó "Esborra".
Diccionari personal. Permet incloure els termes que, pel seu ús particular, no es troben inclosos en el diccionari.
Omet diferències accentuals. Quan acabeu de crear un document, podeu fer que MaxiGramar busqui els mots diacritícs a tot el document.
Per veure els mots premeu el botó dret del ratolí sobre el mot subratllat i veureu el menú contextual, els mots estaran acompanyats de la categoria gènere i nombre, a continuació podreu canviar-lo seleccionant un dels mots.
Diccionaris temàtics. Mostra la llista dels diccionaris disponibles.
Podeu incorporar els diccionaris a la correcció, seleccionant-los d’aquesta llista.
Opcions. Determina les condicions de correcció.
Corrector predeterminat. Habilita MaxiGramar com a corrector de Word, una vegada seleccionada aquesta opció, s’inhabiliten les opcions d'ortografia i gramàtica de Microsoft Word, i es tornen a habilitar al desmarcar l'opció.
Corregir mentre s'escriu. Corregeix el text en el procés de redactat.
Revisa la gramàtica. Activa la revisió gramatical del text, de no estar marcat revisa l'ortografia.
Suport. Informació sobre els errors en el procés d'instal·lació, registre o el corrector.
All Rights Reserved | MAXI GRAMAR SL garanteix, a través del que disposen les "Condicions d'ús", el ple compliment de la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris que resultés d'aplicació. Protegint els seus legítims interessos des de l'inici fins a la finalització del procés de contractació dels productes, serveis, continguts i / o eines subministrats a través del web.
-->