Prova-ho ara
Corrector ortogràfic i gramatical de català


És compatible amb Office 2007, 2010, 2013, 2016 i 365 (escriptori).
Windows 7, 8 i 10.
Incorpora els últims canvis aprovats per l'institut d'Estudis Catalans.

Escriure en català és fàcil.

MaxiGramar et permet detectar fins a 4 vegades més errors que el teu editor habitual.

Prova-ho ara

Millora la correcció

Detecta més de 400 tipus d'errors, la majoria dels quals Microsoft Word® no pot trobar.

Corregeix l'ortografia i la gramàtica.

L'ús del corrector evita els errors dactilogràfics i de coneixements que es puguin fer en el procés de redacció. El corrector li suggerirà la millor alternativa a les faltes comeses ja siguin ortogràfiques o gramaticals.
La vine a veure
La vinc
La véns

Corregeix la forma pronominal.

MaxiGramar pot conjugar 15 milions de formes verbals (8.400 infinitius x conjugació x forma pronominal). Evitant donar per correctes barbaritats com motiveu-les-ho, bolígraf-ho.
porta'ls-e-la
porta'ns-e-la
portà-us-e-la.

Tipus de correcció.

Permet seleccionar entre correcció estàndard, per a estudiants o bé per a escriptors, periodistes... adequant el sistema de correcció a la forma de redacció del document.
reconèixer-te / reconeixe't
fer-los-hi / fe'ls-hi
digues-me / digue'm.


Més contingut.

El diccionari base, segona edició (DIEC2) de l'Institut d'Estudis Catalans, disposa de més de 140.000 mots, incloent-hi toponímia, augmentatius, diminutius, superlatius, adjectivació, etc.
accepta
acceptable
acceptat / acceptada
acceptador / acceptadora

Diccionaris temàtics.

Incorpora diccionaris de diferents àrees i permet seleccionar els que s'adapten millor a les teves necessitats.
Arts gràfiques, Administració, Construcció, Esport, Industria alimentació, Industria / Energia, Informàtica, Internet, Jurídic, Medicina, Telecomunicacions, Toponímia Balears, Toponímia Catalunya, Toponímia País Valencià i Zoologia.

Conjugació verbal.

Mostra la conjugació verbal complerta de l'infinitiu seleccionat. Separa les formes de l'indicatiu i el subjuntiu així com els casos en que hi ha dues formes possibles (vam haver / vàrem haver estudiat).

escriví / escrigué / escriguí
escrivires / escrigueres
escrivírem / escriguérem


Veure canvis.

Permet revisar els canvis realitzats en el procés de correcció. Indica el terme original i l'alternativa per la qual s'ha substituït; així com el paràgraf, per a una millor localització en el documen.

Troba errors que Word no pot.

Errors ortogràfics i gramaticals que passen desapercebuts per a processadors de text populars i altres programes de correcció són detectats per MaxiGramar. Aquí hi ha alguns exemples.
viatges-te-n'hi.
Me garanteix l'aval.
El nen havia vingut del collegi caminat

Diferències accentuals.

Incorpora un analitzador que marca sobre el text les paraules que es diferencien en un accent. Evitant els errors que els correctors no poden detectar.

aldea (sust. fem. sing.)
aldeà (sust. m i f sing)

Prova-ho ara

MaxiGramar, una eina per a estudiants, escriptors, empresaris, bloggers, i tot aquell que li preocupi escriure cada dia millor.

No importa quin sigui el teu nivell de català, MaxiGramar et garanteix que els teus escrits estan lliures d'errors.
El corrector
Descàrrega
Versions anteriors
Empresa
Qui som
Contacta amb nosaltres
Política de privacitat
Condicions d'ús i avís legal
MAXI GRAMAR SL garanteix, a través del que disposen les "Condicions d'ús", el ple compliment de la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris que resultés d'aplicació. Protegint els seus legítims interessos des de l'inici fins a la finalització del procés de contractació dels productes, serveis, continguts i / o eines subministrats a través del web.
 
x