maxiGramar per a Word i Outlook (Windows).

El millor corrector de català, totalment integrat a Word i Outlook de l'Office (Windows).

Adaptat mitjançant les últimes tècniques proporcionades pel fabricant de l'editor, funciona com una extensió nativa d'Office.

Amb accés directe a totes les utilitats de maxiGramar mitjançant una pestanya pròpia, disposa de diferents eines per facilitar la redacció i la revisió del document.

Compatible amb Office 2010, 2013, 2016, 2019
Windows 10 i 11

Uneix-te als milers d'usuaris que ja gaudeixen de maxiGramar.

¿Per què maxiGramar?

Veure canvis

Permet revisar els canvis realitzats en el procés de correcció. Indica el terme original i l'alternativa per la qual s'ha substituït; així com el paràgraf, per a una millor localització en el document.

Diferències accentuals

Incorpora un analitzador que marca sobre el text les paraules que es diferencien en un accent. Evitant els errors que els correctors no poden detectar.

aldea (sust. fem. sing.)
aldeà (sust. m i f sing)

Troba errors que Word no detecta

Errors ortogràfics i gramaticals que passen desapercebuts per a processadors de text populars i altres programes de correcció són detectats per maxiGramar. Aquí hi ha alguns exemples.

viatges-te-n'hi.
Me garanteix l'aval.
El nen havia vingut del collegi caminant

MAXI GRAMAR garanteix, a través del que disposen les "Condicions d'ús", el ple compliment de la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris que resultés d'aplicació. Protegint els seus legítims interessos des de l'inici fins a la finalització del procés de contractació dels productes, serveis, continguts i / o eines subministrats a través del web.