Corregeix l'ortografia i la gramàtica

L'ús del corrector evita els errors dactilogràfics i de coneixements que es puguin fer en el procés de redacció. El corrector li suggerirà la millor alternativa a les faltes comeses ja siguin ortogràfiques o gramaticals.

La vine a veure
La vinc
La véns

Corregeix la forma pronominal

MaxiGramar pot conjugar 15 milions de formes verbals (8.400 infinitius x conjugació x forma pronominal). Evitant donar per correctes barbaritats com motiveu-les-ho, bolígraf-ho.

porta'ls-e-la
porta'ns-e-la
portà-us-e-la.

Tipus de correcció

Permet seleccionar entre correcció estàndard, per a estudiants o bé per a escriptors, periodistes... adequant el sistema de correcció a la forma de redacció del document.

reconèixer-te / reconeixe't
fer-los-hi / fe'ls-hi
digues-me / digue'm.

Més contingut

El diccionari base, segona edició (DIEC2) de l'Institut d'Estudis Catalans, disposa de més de 140.000 mots, incloent-hi toponímia, augmentatius, diminutius, superlatius, adjectivació, etc.

accepta
acceptable
acceptat / acceptada
acceptador / acceptadora

Diccionaris temàtics

Incorpora diccionaris de diferents àrees i permet seleccionar els que s'adapten millor a les teves necessitats.

Arts gràfiques, Administració, Construcció, Esport, Industria alimentació, Industria / Energia, Informàtica, Internet, Jurídic, Medicina, Telecomunicacions, Toponímia Balears, Toponímia Catalunya, Toponímia País Valencià i Zoologia.

Conjugació verbal

Mostra la conjugació verbal complerta de l'infinitiu seleccionat. Separa les formes de l'indicatiu i el subjuntiu així com els casos en que hi ha dues formes possibles (vam haver / vàrem haver estudiat).

escriví / escrigué / escriguí
escrivires / escrigueres
escrivírem / escriguérem

Veure canvis

Permet revisar els canvis realitzats en el procés de correcció. Indica el terme original i l'alternativa per la qual s'ha substituït; així com el paràgraf, per a una millor localització en el document.

Diferències accentuals

Incorpora un analitzador que marca sobre el text les paraules que es diferencien en un accent. Evitant els errors que els correctors no poden detectar.


aldea (sust. fem. sing.)
aldeà (sust. m i f sing)

Troba errors que Word no pot

Errors ortogràfics i gramaticals que passen desapercebuts per a processadors de text populars i altres programes de correcció són detectats per MaxiGramar. Aquí hi ha alguns exemples.

viatges-te-n'hi.
Me garanteix l'aval.
El nen havia vingut del collegi caminat

Que estàs esperant?