12 raons per les que t'agradarà fer servir Maxigramar.
Maxigramar t'ofereix un altre parell d'ulls per ajudar-te a perfeccionar la teva escriptura. Gràcies al seu desenvolupament específic per a la fonètica catalana permet revisar i millorar els teus textos, corregint l'ortografia i la gramàtica amb una precisió incomparable.
01 Corregeix l'ortografia i la gramàtica.
L'ús del corrector evita els errors dactilogràfics i de coneixements que es puguin fer en el procés de redacció. El corrector li suggerirà la millor alternativa a les faltes comeses ja siguin ortogràfiques o gramaticals.
el corrector evita els errors
02 Corregeix mentre escrius.
Maxigramar està desenvolupat amb les ultimes tècniques d'integració per a Word i Outlook.
Corregeix el text en el procés de redactat, subratllant els errors ortogràfics en vermell i els gramaticals en verd.

Corregeix el text en el procés de redactat
03 Més contingut.
El diccionari base, segona edició (DIEC2) de l'Institut d'Estudis Catalans, disposa de més de 140.000 mots, incloent-hi toponímia, augmentatius, diminutius, superlatius, adjectivació, etc.
El diccionari de verbs està format per més de 8.700 infinitius, desenvolupats amb les formes simples i pronominals.
diccionari base i diccionari de verbs

04 Correcció automàtica.

Corregeix sobre el text sense marcar ni aturar-se en el procés de correcció, les errades d'apostrofació, els errors d'accentuació, b / v, s / ç, h, etc.
Corregeix sobre el text

05 Corregeix la forma pronominal.

Maxigramar és l'únic corrector amb la capacitat de moure 15 milions de formes verbals (8.400 infinitius x conjugació x forma pronominal). Evitant donar per correctes barbaritats com motiveu-les-ho, bolígraf-ho.
l'únic corrector amb 15 milions de formes verbals

06 Tipus de correcció.

Permet seleccionar entre una correcció formal o bé col·loquial, adequant el sistema de correcció a la forma de redacció del document.

reconèixer-te / reconeixe’t
fer-los-hi / fe’ls-hi
digues-me / digue’m
dugués-lo / dugue'l


07 Diccionaris temàtics.

Incorpora diccionaris de diferents àrees (administració, dret, medicina, indústria, esport, toponímia, etc.) i permet seleccionar els que s'adapten millor a les teves necessitats.
diccionaris de diferents àrees

08 Conjugació verbal.

Mostra la conjugació verbal complerta de l'infinitiu seleccionat. Separa les formes de l'indicatiu i el subjuntiu així com els casos en que hi ha dues formes possibles (vam haver / vàrem haver estudiat). conjugació verbal complerta

09 Veure canvis.

Permet revisar els canvis realitzats en el procés de correcció. Indica el terme original i l'alternativa per la qual s'ha substituït; així com el paràgraf, per a una millor localització en el document. permet revisar els canvis realitzats

10 Troba errors que Word no pot.

Errors ortogràfics i gramaticals que passen desapercebuts per a processadors de text populars i altres programes de correcció són detectats per Maxigramar. Aquí hi ha alguns exemples.
viatges-te-n'hi
Me garanteix l'aval, però em callo l'opinió.
El noi havia vingut del collegi caminant.
En portat això.

11 Diferències accentuals.

Incorpora un analitzador que marca sobre el text les paraules que es diferencien en un accent. Evitant els errors "Li dona la mà a la dona" "Li dóna la mà a la dona" que els correctors no poden detectar. marca les paraules que es diferencien en un accent

12 Millora les teves habilitats d'escriptura.

Identifica els errors més comuns i ajuda a assimilar la regla evitant la repetició de l'error. Ofereix la seguretat que els teus escrits estan lliures d'errors ortogràfics i gramaticals.
 
 Com funciona Maxigramar   >>>
 
 Instal·la Maxigramar   

MAXI GRAMAR SL garanteix, a través del disposat en les "Condicions d'ús", el ple compliment de la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris que resultés d'aplicació. Protegint els seus legítims interessos des de l'inici fins a la finalització del procés de contractació dels productes, serveis, continguts i/o eines subministrats a través del web.
Maxigramar és marca registrada. Les altres marques i noms, són marques comercials registrades de les respectives companyies.